مشکل اینه که باور ندارم ....

باور

باور

باور

 

حرف خوب میزنم،شعار قشنگ میدم . اما مشکل اینکه کارا درست پیش نمیره. اینکه خرابیا رو نمی تونم درست کنم ، اینکه با روزای خوبم فرسنک ها فاصله دارم ، اینکه می ترسم ، اینکه دلهره دارم.

به خاطر اینه که باورش ندارم .

همین.

به خودش قسم . همینه .

 

 

 

 

دلم واسه خودم خیلی تنگ شده 

کارم شده فکر کردن به یه زمانی که اوضاعم سرجاش بود ، همه جی سرجاش نبود اما ، اینجوری هم نبود

حواسم به خودم نیست ، حواسم به زندگیم نیست . یعنی اصلا تمرکزی روش ندارم

دلهره دارم . دلهره 

خداکنه یه نگاهی بهم بکنه و آروم بگیرم.

 

 

خدایا یه نگاه کن. دستامو بگیر. کمکم کن.

 

الا بذکرالله تطمئن القلوب

 

 

 

خدایا دلم برات تنگ شده......