سلام 

بنا به دلایلی قصد داشتم این وبلاگ رو از دسترس خارج کنم و بار و بندیلم رو توی یک ولاگ دیگه پهن کنم اما متاسفانه یا خوشبختانه از آن کار هم صرف نظر کردم ( یا بهتر بگم موفق نشدم ) و دوباره به آغوش  وبلاگ قدیمی خودم برگشتم .

در این مدت تو اون وبلاگ کذا ، پست هایی گذاشته بودم که دلم نیومد اینجا هم آنهارا نزارم به همین دلیله که در این چند ساعت گذشته تعداد پست ها تو وبلاگ زیاد بودند.