این دومین رمانی بود که امسال خریدم و خوندمش ، راستش از خوندنش پشیمون نیستم ولی ای کاش نخونده بودمش یا بهتره بگم جاش یه کتاب بهنر خونده بودم ، هیچ وقت از خوندن هیچ کتابی پشیمون نشید !!!

حسن این کتاب برای من زبان و گفتارش بود که البته ثمره مترجمش بوده تا نویسندش. و این مدل روایتش که قهرمانش بیشتر با خودش صحبت میکنه و حالاتش در تقابل با اتفاقات رو واگویه میکنه.

بدیش هم اینکه خیلی پووچ بود و راست کار این روشنفکرای الکی که باهاش پز بدن !همین.

انتظارم از این رمان یه چیز در حد شاهکار بود ولی انقدر بد بود که به سختی تمومش کردم.
و نکته اخر که دردی رو دوا نمیکنه چون احتمالا نویسندش مرده واگه زنده باشه هم به گوشش نمیرسید این که ، همش منتظر یه گشایش و فرج یا رهایی برای قهرمان داستان بودم که اون هم اتفاق نیافتاد و پشیمونی مطالعه کتاب رو برام بیشتر کرد .